Stock market news today: S&P 500, Nasdaq tumble as Google slides

Stock market news today: S&P 500, Nasdaq tumble as Google slides